Värdegrund

Bifrostordens ideologi redovisas öppet och fastställdes i Ordens grundlag år 1925 och är alltjämt gällande och lyder:

Orden skall befrämja utbredandet av en sund livsåskådning.
Orden ska bereda sina ledamöter tillfälle till sällskaplig samvaro.
Orden skall bedriva hjälpverksamhet.

Detta betyder konkret:
att        Orden i sin verksamhet vill försöka ge sina bröder lust
till personlig utveckling, förmåga till eftertanke, ökad självkänsla
och stärkt socialt medvetande.
Men, och detta är viktigt, Orden överlämnar till den enskilde
brodern att lösa sina religiösa och politiska
ställningstaganden utanför ordensarbetet.

att       Orden i sin hjälpverksamhet ska bidra till en mänskligare tillvaro
för Ordens bröder och våra medmänniskor,
samt att ekonomiskt stödja projekt av kulturell eller medmänsklig art.

Jakob Ljungstedt