Om Mjölner

Logen 18 Mjölner

Eslöv, nattklubbarnas och neonljusens stad, har gamla anor som handelsort.
Det var kreatur och lantmannaprodukter, som hade betydelse för ortens tillväxt, med järnvägens ankomst 1858 bidrog mest till Eslövs utveckling mot handelsmetropol.
År 1872 blev Eslöv köping och vid ingången till 1880-talet grundlades de första industrierna. 1911 fick köpingen Eslöv stadsrättigheter.
Idag är Eslöv bland annat känt för ”Salubrin” – fabriken, Åkermans verkstäder och Felix, som ‘gör det goda godare”.
Epitetet – Sveriges tråkigaste stad – beror kanske på det faktum, att det just saknas nattklubbar och neonljus.
I stället en villa-och familje stad, idyllisk och i grönskade, med rika framtidsmöjligheter.

I början av 1970-talet tog tankarna på en Bifrostloge i Eslöv fart.
Initiativtagaren var Alvin Rodehed, inflyttad närking och broder i Logen Nr 2 Eyrabro Havamal.
Våren 1973, samlade broder Alvin en intresserad skara och bildade en Bifrostförening.
Året fortskred med alla praktiska bestyr och arrangemang för bildandet av en loge.
Den 11 november reste elva förväntansfulla ynglingar till Vetlanda och fick hos Logen Nr 10 Withala recipiera i Ordens första grad.
Ytterligare sex delgavs första gradens lära den 26 januari 1974 i Jönköping och Logen Nr 7 Junehus.
En bra logelokal en nog så viktig förutsättning, ordnades genom ett avtal med den befintliga och idag 100-åriga Odd Fellow logen Concordia.
Odd Fellow hade ett eget hus med tillhörande restauration, trevliga sällskapsrum, förvaringsutrymme för rekvisita och sist men inte minst, en ändamålsenlig och charmant kapitelsal.

Lördagen den 17 maj 1974 inleddes med Riksting lett av OSM(Ordens Styrande Mästare) Hjalmar Malmström.
Noteras kan, att OR(Ordens Räntmästare) på den tiden var nuvarande OHL(Ordens Härold) Hans Larsson.
Efter Rikstinget genomförde fadderlogen Nr 10 Withala, med mästaren Gunnar Gustavsson i spetsen, reception i Grad 1.
Nästa punkt på programmet var en högtidsloge och det av OSM(Ordens Styrande Mästare) högtidliga instiftandet av Logen Nr 18 Mjölner.
Mjölner, som var Tors hammare anspelar också på att Eslöv varit en “mjölnarstad’.
Mjölners förste Mästare blev Alvin Rodehed. Alvin hade tillhört Orden sedan 1959 och var innehavare av Grad IX och OFT.
Festdagen avslutades på Sjöholmens restaurang med supé och dansande damer.
Denna festernas fest bjöd på specialtallrik, oxfilé och glass med jordgubbar, samt drycker, till det idag otroliga priset av 55 kr.
Medlemsantalet var vid årets utgång 40 bröder.

År 1980 hade Mjölner sitt första Mästarbyte. Nils-Helge Mårtensson, en av stiftarna, tog över kedja, kappa och klubba.
Under två år fick Mjölner uppleva denne eminente talare och perfektionist. Man kan med fog säga att broder Nils-Helge införde en ny dimension i gradgivningarna.
Den högtidligt stilfulla värdigheten. Början av 1980-talet var också inledningen till en ny milstolpe i Bifrostordens och Mjölners historia.
Planerna på en loge i Malmö tog fart och Mjölner påtog sig fadderskapet och invigde bröder på löpande band.

Den 28 augusti 1982 instiftades Logen Nr 23 Forsete och 24 Mjölnerbröder utvandrade söderut.

Broder Bengt Nilsson installerades som Mästare den 11 februari 1983.
Bengt inträdde i Orden samma dag Mjölner instiftades och innehade Grad VI.
Mästare Bengt höll rodret med fast hand och navigerade Mjölner med all den auktoritet han besitter.
Byggmästaren Bengt var inte bara kunnig i husbyggandets ädla konst utan också i konsten att bygga tal.
Oberäkneliga är talen som hållits under hans sju år som Mästare. Tal till Orden och Logen, tal vid jubileum och andra högtider och inte minst alla underfundiga till hans favorit, kvinnan.
Vem minns inte talet till kvinnan vid Logen Nr 26 Vanadis invigning? Broder Bengt genomförde också Mjölners 10-års jubileum och under detta hände det värsta “svineriet’ i logens historia.
En livs levande gris kom in och förevisade sig som första pris i lotteriet. Andra pris var en säck potatis.

Den 9 februari 1990 avtackades broder Bengt Nilsson och Christer Mårtensson ikläddes Mästarkappan av OSM(Ordens Styrande Mästare) Hans Larsson.
Broder Christer, som recipierade 1983 och var innehavare av Ordens Grad V, var med sin långa erfarenhet av förhandlingsliv, väl skickad att leda Mjölners nu 100 medlemmar vidare på Bifrostordens väg.
Tyvärr satte hans arbetssittuation hinder i vägen och redan 1992 var det dags för mästarbyte igen. En av stiftarna, Roland Carlström, fick OSMs(Ordens Styrande Mästares) förtroende att axla ansvaret för Logen Nr 18 Mjölner.
Det som stod närmast på programmet var att genomföra ett Riksting. Värdskapet för Rikstinget 1992 delades mellan Mjölner och Logen Nr 23 Forsete.
Forsete firade dessutom sitt l0 års jubileum, vilket gjorde festligheterna extra festliga.

En kedja blir aldrig starkare än dess svagaste länk. Mjölner har fördelen av många engagerade bröder och ett väl fungerande direktorium.
Under de senaste åren har Mjölner arbetat fram ett resereglemente, normer för befordran, nya kallelser till gradgivningarna, recipientfolder i Grad I,
kallelser till faddrar och normer till antagningsnämndens arbete. Mjölner har också, sakta men säkert ökat sina andelar i Bifrostbågen och som närmsta delmål ligger 50 % anslutning.
Under årens lopp har man haft förmånen att dela ut ett flertal stipendier, främst till skönsjungande flickor och pojkar, men också till en rullstolsbunden idrottsyngling.

Våren 1994 20-årsjubilerade Mjölner. Av stiftarna återstår 10, som vederbörligen uppmärksammats tidigare på sina årsdagar.
Jubiléet var välbesökt med gäster från Gotheim, Junehus, Forsete och fadderlogen Withala. Efter en stilfull högtidsloge samlades alla till festivitas och bordets läckerheter.
Finns det mat så finns det hopp. Skånes mattraditioner är vida kända och i Mjölner är maten ett viktigt trivselinslag.
Otaliga är våra ‘Gåsablot’ och julbordet i December, efter en alltid välbesökt Grad I, avslutar året lika traditionsenligt.
Under åren har våra klubbaftnar botaniserat i den kulinariska världen. “Bierabend’ med fläsklägg och surkål och ölhävning är väl värd att prova.
Även kultur har stått på programmet med bland annat teaterbesök.

Året 1998 närmare bestämt fredagen den 13 februari installerades Broder Sven-Erik Nilsson som Mästare i Logen.
Han mottog Frihetens Grad i Mjölner den 14 mars 1980. Den 29 maj 1999 var det dags att fira Mjölners 25 årsjubileum.
Intresset var så stort från Bröderna att man nödgades säga nej till bröder, som ville vara med och fira. Firandet inleddes med Högtidsloge i Trollenäs kyrka inför 140 deltagare.
Festbanketten intogs på slottet.

År 2000 den 9 september invigdes en Damloge vid namn Fjorgun i vår loge. Gudinnan Fjorgun är guden Tors moder. Tor var ägare till hammaren Mjölner.
Den första ordföranden inom damlogen Fjorgun var Bente Getz Persson (avled 1 dec 2003).
Damlogen Fjorgun är den 18: e i ordningen och att Bifrostlogen nr 18 Mjölner fick en damloge med samma ordning är nog mest en slump.

Året 2003 den 7 februari så var det årssammanträde med Mästarbyte.
OSM(Ordens Styrande Mästare) Karl-Gunnar Roth installerade då broder Larserik Johansson som Mästare.
Larserik inträdde i Bifrostorden och mottog Grad I den 27 augusti 1993. Hans faddrar var Alf Skoog och Bertil Sandwall. Han har innehaft ämbeten som IL(Inre Ledsagare) åren 1998-2000 och FSM(Förste Ställföreträdande Mästare) 2001-02.
Under året invigdes och recipierade 9 bröder som skall bilda den loge som skall ligga i Helsingborg.
Fadderlogen 18 Mjölner nödsakades att, då brödravärvningen var så aktiv fick man hjälp av 23 Forsete för denna gradgivning den 10 september 2003.
Mycket händer i en aktiv loge som Mjölner så vi får fortsätta vidare till året 2004.

Året 2004 var värdlogen för rikstinget 18 Mjölner. Högtidligheterna som gick av stapeln helgen 23-24 april var på Scandia hotell Star i Lund.
Rikslogen gav under fredagens kväll Grad X, där Broder Sven-Erik Nilsson fick mottaga denna Ordens högsta grad.
Ordens riksting inleddes med att Mästare Larserik Johansson hälsade välkomna varefter Eslöv kommuns kulturchef Eva Hallberg berättade om kommunens historia, företag och sevärdheter.
Årets Riksting öppnades av OSM(Ordens Styrande Mästare) Karl-Gunnar Roth. Till att leda årets rikstingsförhandlingar utsågs OHL(Ordens Härold) Bernth Andersson. Ordensmiddagen samlade över 300 deltagare.
Under kvällen med många tal, så delades det ut två stycken stipendier om vardera 10 000 kr.
Två musikstuderande vid namn Helga Emanuelsson och Henrik Grimbäck, gav prov på sin sång och musik. En kvartett lundaspexare gjorde ett bejublat framträdande.

Under år 2005 invigdes logen 31 Rimfaxe som 18 Mjölner har varit fadderloge för.
Invigningsdagen var lördagen den 8 oktober 2005 och platsen var Hotel Marina Plaza i Helsingborg.
Logens första Mästare Ulf Hansén invigdes av Tommy Albinsson.
Sedan fortsatte festligheterna på restaurang Parapeten med god mat och dans långt ut på småtimmarna. Broder och Mästare Ulf Hansén avled den 1 augusti 2007 i sorg och saknad.
Den nuvarande Mästaren Olle Bergqvist invigdes i sitt ämbete den 22 februari 2008.

År 2006 den 17 februari var det dags för årsmöte och Mästarbyte i vår loge.
OSSM(Ordens Ställföreträdande Styrande Mästare) Tommy Albinsson installerade broder Tommy Hyltén som nu är den åttonde mästaren i Logen 18 Mjölners historia.
Tommy inträdde i Bifrostorden och mottog Grad I den 2 december 1994. Tommy avslutade som Mästare år 2010 den 19 februari.

År 2010 den 19 februari var det åter dags för Mästarbyte i vår loge.
OSM(Ordens Styrande Mästare) Karl-Gunnar Roth installerade broder Arne Löfberg som blir den nionde mästaren i Logen 18 Mjölners historia.
Arne inträdde i Bifrostorden och mottog Grad I den 25 augusti 1995. Han är innehavare av Grad VIII.
År 2011 den 8 oktober invigdes logen 33 Danheim, som logen 18 Mjölner är fadderloge för.
Det är tredje gången Logen står som fadderloge historiskt sätt. Invigningen bevistades av ca 140 bröder från hela ”Bifrost-Sverige”.

År 2013 den 22 februari installerade OSSM(Ordens Ställföreträdande Styrande Mästare) Nils Gunnar Johnsson Broder Mats Hyltén.
Broder Mats är den tionde Mästaren i Logen 18 Mjölners historia. Mats inträdde i Bifrostorden och mottog Grad I den 13 februari 2004. Han är innehavare av Grad VI.

År 2016 den 12 februari installerade OSM(Ordens Styrande Mästare) Lars-Erik Furuskog nu sittande Mästaren Sten Svensson. Broder Sten är nu den elfte Mästaren i Logen 18 Mjölners historia. Sten inträdde i Bifrostorden och mottog Grad I den 25 augusti 2006. Han är innehavare av Grad VII.

Logen 18 Mjölner har 131 bröder, januari 2018.

Jakob Ljungstedt