Om Orden

Bifrostorden är en svensk orden, instiftad så sent som 1925. Den är i sig en tidlös sammanslutning, men i ordensammanhang ses den som en ung och modern orden. Tilltalsordet inom och utom Bifrostorden är alltid, bröder emellan, Du.

Broderskapets och jämlikhetens grundidéer är utmärkande för Bifrostorden och därför välkomnas män ur alla samhällsklasser och yrken.

Bifrostorden vill se sina bröder utvecklas till goda uppriktiga människor med ansvar för medmänniskor och med tolerans för oliktänkande.

Bifrostordens hemsida

Jakob Ljungstedt