Antagning

Bifrostorden står öppen för varje man, som är känd för ett hederligt och aktningsvärt leverne. Inget avseende fästes vid om man är svenskfödd eller invandrare. Av var och en fordras ärlighet, pålitlighet, och en god vilja.

Krav för inträde är att man rekommenderas av två befintliga bröder, samt att man själv är känd för ”redbar och aktningsvärd vandel”.

Känner du att Bifrostorden tilltalar dig?

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Logens Mästare eller Antagningsnämndens ordförande!

Jakob Ljungstedt