Direktorium

Direktorium

Logen 18 Mjölner bildades den 17 maj 1974. Sedan 1974 är Logens hemvist och säte Odd Fellow-huset på Odengatan i Eslöv. Logen har 131 bröder och sedan bildandet har 405 bröder recipierat i Graderna I – V.

18 Mjölner hör till Storlogen Gotheim i Jönköping och är även Fadderloge till 23 Forsete i Malmö år 1982 och 31 Rimfaxe i Helsingborg år 2005 och 33 Danheim i Kristianstad år 2011.

Logemöten hålls, med undantag för juni och juli en gång i månaden.

Valkollegiet väljs av årsmötet och har bland annat uppdraget att årligen inkomma med tre namn på Bröder som förslag till Mästare. Ordens Styrande Mästare utser därefter Logens Mästare. Mästaren utser sitt Direktorium som för verksamhetsåret 2018 består av:

Mästare  

Magnus Fridälv

Förste Ställföreträdande Mästare  

Bengt Nilsson

Andre Ställföreträdande Mästare  

Michael Nilsson

Skrivare  

Johny Johansson

Skattmästare  

Zdenek Tancibudek

Talare  

Thomas Johansson

Inre Ledsagare  

Glenn Danielsson

Yttre Ledsagare  

Leif G Nilsson

Intendent  

Lennart Nielsen

Förste Väktare  

Jan Sergo

Andre Väktare  

Rolf Jacobsson

Dirigent  

Jakob Ljungstedt (IT)

Vakthavande Broder  

Rickard Sjöstedt

Munskänk  

Stefan Fredriksson

Caritas  

Bo Olsson

Jakob Ljungstedt