Ritus

Ritualarbetet

De rituella mötena hålls i sk. loger. Ritualernas innehåll är hemligt för utomstående och innehavare av lägre grader. Övriga möten kan ske var som helst. Religion och politik är totalförbjudna samtalsämnen på Bifrostordens möten, bröderna uppmanas att ”reda upp sina religiösa och politiska ställningstaganden utanför ordensarbetet”.

Orden arbetar i tio grader. När en ny broder inträder i orden upptas han i Grad I för att sedan, med tiden och efter att ha passerat emellanliggande grader, recipiera i Grad IX. Grad X är en hedersgrad vilken endast kan innehas av en procentandel av det totala antalet bröder. Varje grad har en till sig bunden ritual, vilken på olika sätt pålyser ordens budskap. På sin vandring genom graderna får brodern allt mer insikt och kunskap om ordens fullständiga mening.

Ursprungligen skrevs ordens ritualer av författaren K. G. Ossiannilsson vilken av stiftarna fick uppdraget att skriva en ritus som, med ett starkt inslag av mystik framför allt skulle vara vacker och stämningsfull och med stegrad verkan från grad till grad.

Jakob Ljungstedt